Aktuálně

Karkuláků zlý svět

Začátkem školního roku začal připravovat divadelní kroužek naší školy nové divadelní představení Karkuláků zlý svět. A tak jsme začali vymýšlet a psát scénář. Jednalo se o propojení zmodernizovaných pohádek. Po několika měsících byl scénář hotov a herci se začali sžívat se svými rolemi. Těsně před plánovaným vystoupením v úterý 26. 6. 2018 v sokolovně měla paní učitelka značné obavy, ale nakonec jsme vše stihli připravit. Předskokany na úvod byli dopoledne žáci 4. třídy s pravopisnou scénkou a odpoledne žákyně 2. třídy s tanečním a pěveckým vystoupením. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3311 Kč a žáci jej věnují na Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Diváci odcházeli z představení se spokojeným úsměvem, z čehož máme velikou radost. Všem moc děkujeme za pomoc, spolupráci a finanční příspěvek.

Ondřej Hrabačka, 8. třída

 

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru