Školka

Provozní doba v MŠ

Škola je otevřena od 6.30 do 16.30 hodin. Do školy přivádí dítě zákonný zástupce, nebo osoba rodiči pověřená (tiskopis obdržíte v MŠ) a to do 8.00 hodin, poté se budova  z bezpečnostních  důvodů uzamyká.

Režim dne je orientační, učitelka si jej může upravit dle potřeb dětí. Během dne jsou ve vyváženém poměru zařazeny pro děti různé aktivity - spontánní hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku, odpočinek a odpolední činnosti. Mezi stravováním jsou u dětí dodržovány odpovídající intervaly, během celého dne je dodržován pitný režim ve třídách.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Pavel Tůma
Nahoru