A A
Školka

Způsob omlouvání dětí z MŠ

Pokud dítě onemocní, rodiče ohlásí jeho nepřítomnost učitelkám v MŠ v co nejkratší době.

Způsoby omlouvání:

- osobně, telefonicky, sms nebo e-mailem

Pokud se jedná o absenci předškolních dětí, u nichž je vzdělávání povinné, u absence delší než 2 týdny je třeba nepřítomnost doložit písemně nebo e-mailem, který rodiče zpětně podepíší.

Po infekčním nebo jiném závažném onemocnění je třeba doložit potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ.

Učitelky automaticky omluví děti ve školní jídelně. Aby mohl být odhlášen oběd na daný den, je třeba předem známou nepřítomnost nahlásit den předem nejpozději do 13.00 hodin. Pokud se bude jednat o nenadálou absenci, mohou si rodiče neodhlášený oběd vyzvednout v kuchyni MŠ.

 

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Nikola Danielová
Nahoru