A A
Školka

Způsob omlouvání dětí z MŠ

Způsob omlouvání předškolních dětí:

- nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce elektronickou formou v systému Digiškolka

- předem známou nepřítomnost dítěte nahlásí zákon. zástupce vedoucí učitelce formou sms nebo osobně třídní učitelce. Omluvenku dané nepřítomnosti doloží vždy do elektronického systému Digiškolka.

- omluvení neočekávané nepřítomnosti provede zákonný zástupce dítěte v elektronickém systému Digiškolka formou elektronické omluvenky do 8hod ráno daného dne.

- pokud absence trvá do 2 týdnů, stačí dítě omluvit běžným způsobem jako u jiných dětí – elektronickou omluvenkou v systému Digiškolka a zároveň rodič dítěte doloží důvody nepřítomnosti a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se dítě přestalo  účastnit vzdělávání.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Lenka Karasová
Nahoru