A A
Školka

Školní řád MŠ Mirotice

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

 

Školní řád MŠ Mirotice

Ředitel ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novelou školského zákona, novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a Úmluvou o právech dítěte, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Mirotice.

20.12.2017 publikoval: Nikola Danielová

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz

http://www.zsmirotice.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Mirotice

pro školní rok 2023/2024

20.12.2017 publikoval: Lenka Karasová

Vnitřní předpis o úplatě za vzdělávání v MŠ

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Mirotice

Ředitel ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, Školní 234, Mirotice 398 01 vydává na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho novel a v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole /dále jen „úplata“/.

20.12.2017 publikoval: Nikola Danielová

Nahoru