A A
Školka

Školní řád MŠ Mirotice

 Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

Školní řád MŠ Mirotice

Ředitel ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, novelou školského zákona, novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a Úmluvou o právech dítěte, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Mirotice.

20.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz

http://www.zsmirotice.cz

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Mirotice

pro školní rok 2018/2019

 

Ředitel Základní školy Mikoláše Alše a Mateřské školy Mirotice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu.

III.

Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

Pokud MŠ nemá volnou kapacitu pro všechny přihlášené děti, vychází dále ředitel při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií uvedených níže v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. 9. 2018.

20.12.2017 publikoval: Nikola Danielová

Preventivní program 2016/2017

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Preventivní program MŠ Mirotice pro školní rok 201/2017

 „Je nám krásně na světě“

 

 Obsah:

I. Východiska, současný stav problematiky

II. Cíle

III. Vymezení cílové populace

IV. Stav rizikového chování v MŠ Mirotice

20.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Vnitřní předpis o úplatě za vzdělávání v MŠ

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Mirotice

Ředitel ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, Školní 234, Mirotice 398 01 vydává na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho novel a v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole /dále jen „úplata“/.

20.12.2017 publikoval: Nikola Danielová

Nahoru