A A
Školka

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sdělení ředitelství školy

Na základě usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.02.2021 se uzavírá provoz Základní i Mateřské školy od 01.03.2021. Uzavření je stanoveno v délce tří týdnů. Osobní přítomnost dětí a žáků je v tomto období zakázána. 

Žáci prvních a druhých tříd přecházejí v tomto období do režimu distanční výuky.

 

V Miroticích dne 27.02.2021 ve  11.00 hod.

 

Mgr. Pavel Kozákředitel školy


Distanční výuka předškoláků

Vážení rodiče, 

od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, zahajujeme distanční výuku pro předškolní děti (třída Liščat). 

Rodiče dětí jsou povinni nabídku distanční výuky využívat a případně konzultovat její plnění s učitelkami. Vyhotovéné úkoly je možné odeslat na e-mail: skolka@zsmirotice.cz (např. vyfocené), nebo donést do mateřské školy po jejím otevření.

Materiály pro distanční výuku budou zaslány do e-mailových schránek rodičů do pátku 5.3.2021

 

 


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

 

1. Termín zápisu: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

 

2.Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti žáků ve škole, bude tedy probíhat pouze formální část zápisu spočívající v podání žádosti o přijetí, popřípadě o odklad.

 

3. Žádosti o přijetí (o odklad) a zápisní lístky vám budou doručeny do e-mailové schránky, vyplněné je odevzdejte dle bodu. číslo 4.

 

4. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně poštou nebo osobním doručením do schránky umístěné u hlavního vchodu základní školy.

 

5. Výsledná listina zápisu bude vyvěšena na vývěsce školy vedle hlavního vchodu a na webu školy.

 

6. Po otevření školy zrealizujeme ve spolupráci s mateřskou školou motivační části zápisu pro všechny předškoláky, v podobě několika návštěv základní školy, kde se žáci seznámí s novým prostředím, paní učitelkou, zkusí si zde udělat nějaké zajímavé úkoly.

 


1 2 3 4 5 6 
Nahoru