A A
Školka

Zápis do MŠ Mirotice na školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy v Miroticích pro školní rok 2021/2022

 

1. Termín zápisu: od 2. května 2020 do 16. května 2021.

 

2. Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti žáků a zákonných zástupců ve škole.

 

3. Potřebné dokumenty k zápisu a přidělený kód Vám bude zaslán na Vaší e-mailovou adresu. Pro dané dokumenty prosím kontaktujte vedoucí učitelku MŠ (e-mail: skolka@zsmirotice.cz, tel.: 733 539 322). K dokumentům připojte také kopii rodného listu a občanského průkazu jednoho z rodičů.

 

4. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně poštou nebo osobním doručením do schránky umístěné u hlavního vchodu základní školy.

 

5. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích mateřské školy.


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

 

1. Termín zápisu: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

 

2.Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti žáků ve škole, bude tedy probíhat pouze formální část zápisu spočívající v podání žádosti o přijetí, popřípadě o odklad.

 

3. Žádosti o přijetí (o odklad) a zápisní lístky vám budou doručeny do e-mailové schránky, vyplněné je odevzdejte dle bodu. číslo 4.

 

4. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně poštou nebo osobním doručením do schránky umístěné u hlavního vchodu základní školy.

 

5. Výsledná listina zápisu bude vyvěšena na vývěsce školy vedle hlavního vchodu a na webu školy.

 

6. Po otevření školy zrealizujeme ve spolupráci s mateřskou školou motivační části zápisu pro všechny předškoláky, v podobě několika návštěv základní školy, kde se žáci seznámí s novým prostředím, paní učitelkou, zkusí si zde udělat nějaké zajímavé úkoly.

 


Zápis do první třídy - informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, do Vašich kontaktních emailových schránek, které jste uvedli v matrice mateřské školy, jste nyní obdrželi informace k zápisům do první třídy a podklady pro samotný zápis pro školní rok 2021/2022.

Pozn. k elektronickému podpisu: elektronický podpis je podpis opatřený certifikátem - na flash disku - tokenu, nikoliv ruční podpis, který je pouze oscanovaný.)

 


1 2 3 4 5 6 7 
Nahoru