A A
Školka

Individuální konzultace - logopedie s p. Zbíralovou

Vážení rodiče,

v týdnu od 19. dubna bude možné konat individuální konzultace logopedie s p. Zbíralovou, konkrétní termín Vám zašle p. Zbíralová.


Informace k nástupu dětí do MŠ ke dni 12.4.2021

Vážení rodiče, od 12.4.2021 je možný nástup dětí ze třídy předškoláků (Liščat) k prezenční výuce. Dále je umožněn nástup dětí, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, hasiči, pedagogové, do extra vyčleňené třídy. Děti jsou rozděleny do skupin A, B a C. Rozdělení do skupin je vyvěšeno na vstupních dveřích MŠ. Obsazení skupin není možné během tohoto opatření měnit. Samotestování dětí bude probíhat následovně: Skupina A a C ve třídě Tygříků (přízemí). Skupina B ve třídě Liščat - 2. patro. Do doby, co bude platit toto opatření si prosím přeneste oblečení přezůvky apod. do šatny příslušné třídy (skupiny). Při příchodu do školky se dítě ráno v šatně přezuje a převleče, následně se odebere do třídy, kde proběhne testování. Rodiče mohou být u testování přítomni za dodržení hygienických opatření. Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID 19 a bude doloženo potvrzení od lékaře popřípadě od KHS, či testovacího centra, nemusí být testováno po dobu 90 dnů. Po dobu trvání tohoto opatření nebudou probíhat zájmové kroužky.


Informace k otevření mateřské školy od 12.04.2021

Informace k otevření Mateřské školy Mirotice.

Dle nařízení vlády ČR se otevře mateřská škola pouze pro předškoláky. Vzhledem k limitu počtu dětí ve třídě, který je stanoven na 15 dětí, prosíme o nahlášení účasti, (která není povinná) vedoucí učitelce do pátku 09.04.2021 prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění Covid 19. Testování dětí bude probíhat přímo v mateřské škole hned po příchodu dítěte do školky formou antigenních testů a způsobem samotestování, (děti si provedou test samy) u kterého bude přítomna učitelka mateřské školy nebo asistentka učitelky, která dětem s testem pomůže a vysvětlí způsob testování. Testování bude probíhat ve třídě tygříků (třída v přízemí bude označeno šipkami). U testování je možná přítomnost rodiče za dodržení veškerých hygienických opatření. Testování je neinvazivní, spočívá ve velice mělkém výtěru nosu, vyhodnocení je provedeno ihned a je hotové během několika minut. Dítě s pozitivním výsledkem nemůže být přítomno na prezenční výuce. Testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.


1 2 3 4 5 6 7 
Nahoru