A A
Školka

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sdělení ředitelství školy

Na základě usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.02.2021 se uzavírá provoz Základní i Mateřské školy od 01.03.2021. Uzavření je stanoveno v délce tří týdnů. Osobní přítomnost dětí a žáků je v tomto období zakázána. 

Žáci prvních a druhých tříd přecházejí v tomto období do režimu distanční výuky.

 

V Miroticích dne 27.02.2021 ve  11.00 hod.

 

Mgr. Pavel Kozákředitel školy


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

 

1. Termín zápisu: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

 

2.Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti žáků ve škole, bude tedy probíhat pouze formální část zápisu spočívající v podání žádosti o přijetí, popřípadě o odklad.

 

3. Žádosti o přijetí (o odklad) a zápisní lístky vám budou doručeny do e-mailové schránky, vyplněné je odevzdejte dle bodu. číslo 4.

 

4. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně poštou nebo osobním doručením do schránky umístěné u hlavního vchodu základní školy.

 

5. Po otevření školy zrealizujeme ve spolupráci s mateřskou školou motivační části zápisu pro všechny předškoláky, v podobě několika návštěv základní školy, kde se žáci seznámí s novým prostředím, paní učitelkou, zkusí si zde udělat nějaké zajímavé úkoly.

 


Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče

V případě že u svého dítěte shledáte příznaky respiračního onemocnění, ponechte prosím dítě v ošetřování doma.

Děkujeme za pochopení


1 2 3 4 5 6 7 
Nahoru