A A
Školka

Informace k otevření mateřské školy od 12.04.2021

Informace k otevření Mateřské školy Mirotice.

Dle nařízení vlády ČR se otevře mateřská škola pouze pro předškoláky. Vzhledem k limitu počtu dětí ve třídě, který je stanoven na 15 dětí, prosíme o nahlášení účasti, (která není povinná) vedoucí učitelce do pátku 09.04.2021 prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění Covid 19. Testování dětí bude probíhat přímo v mateřské škole hned po příchodu dítěte do školky formou antigenních testů a způsobem samotestování, (děti si provedou test samy) u kterého bude přítomna učitelka mateřské školy nebo asistentka učitelky, která dětem s testem pomůže a vysvětlí způsob testování. Testování bude probíhat ve třídě tygříků (třída v přízemí bude označeno šipkami). U testování je možná přítomnost rodiče za dodržení veškerých hygienických opatření. Testování je neinvazivní, spočívá ve velice mělkém výtěru nosu, vyhodnocení je provedeno ihned a je hotové během několika minut. Dítě s pozitivním výsledkem nemůže být přítomno na prezenční výuce. Testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.Nahoru