A A
Školka

Informace k nástupu dětí do MŠ ke dni 12.4.2021

Vážení rodiče, od 12.4.2021 je možný nástup dětí ze třídy předškoláků (Liščat) k prezenční výuce. Dále je umožněn nástup dětí, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, hasiči, pedagogové, do extra vyčleňené třídy. Děti jsou rozděleny do skupin A, B a C. Rozdělení do skupin je vyvěšeno na vstupních dveřích MŠ. Obsazení skupin není možné během tohoto opatření měnit. Samotestování dětí bude probíhat následovně: Skupina A a C ve třídě Tygříků (přízemí). Skupina B ve třídě Liščat - 2. patro. Do doby, co bude platit toto opatření si prosím přeneste oblečení přezůvky apod. do šatny příslušné třídy (skupiny). Při příchodu do školky se dítě ráno v šatně přezuje a převleče, následně se odebere do třídy, kde proběhne testování. Rodiče mohou být u testování přítomni za dodržení hygienických opatření. Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID 19 a bude doloženo potvrzení od lékaře popřípadě od KHS, či testovacího centra, nemusí být testováno po dobu 90 dnů. Po dobu trvání tohoto opatření nebudou probíhat zájmové kroužky.Nahoru