Škola

Informace o školním stravování

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice 1) Zaměstnanci:

M. Obermajerová – vedoucí školní jídelny

P. Peštová – kuchařka

J. Novotná – vedoucí kuchařka

R. Růžičková - kuchařka

L. Jonáková - kuchařka

V. Kissová – kuchařka pro MŠ

2)  Škola zajišťuje přípravu a konzumaci jídla ve vlastním zařízení – školní kuchyni s jídelnou

3) Ve školní kuchyni se vaří denně z čerstvých a kvalitních potravin pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy. Je zřízena doplňková činnost na přípravu svačit pro žáky ZŠ a obědů pro cizí strávníky.

4)  Přihlašování a odhlašování strávníků je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce do 13:00 hodin předcházejícího dne, nebo je možné si u vedoucí školního stravování přihlásit objednávání a odhlašování obědů přes internet.

5)  Při nemoci žáků – 1. den si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, ostatní dny se odhlašují.

6)  Způsob placení stravného – je zaveden bezhotovostní způsob placení prostřednictvím inkasa na účet České spořitelny, a. s. nebo účtů u ostatních peněžních ústavů. Platby se srážejí zálohově (měsíc dopředu výše platby je podle přihlášených obědů) každého 20. dne v měsíci. Přeplatky za odhlášenou stravu se vracejí po vyúčtování v dalším měsící. Neprovedené platby se doplácejí opakovanými inkasními příkazy nebo složenkami. U vydaných složenek musí být dodržena jejich splatnost.

7)      Jídlo odnášené v jídlonosičích je určeno k přímé spotřebě.

8)      Obědy se vydávají do čistých jídlonosičů.

9)      Problémy a připomínky strávníci vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařce.

10)  Jídelní lístek je vyvěšen na týden v jídelně základní školy, v mateřské škole v každém patře v šatně a na webových stránkách školy

11)  Vedoucí jídelny je přítomna denně, v případě potřeby ji zastupuje vedoucí kuchařka.

 

14. 10. 2016 Marie Obermajerová

 

 
06.12.2017 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru