A A
Škola

Výdej a ceník jídel

Výdej jídla - čas vydávání jídel:

Svačiny ZŠ:                           8:30 hodin

Obědy ZŠ:                             11:30 – 13:15 hodin

Obědy do jídlonosičů:          11:00 hodin

05.09.2022 publikoval: Pavel Kozák

Informace o školním stravování

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

1) Zaměstnanci:

M. Obermajerová – vedoucí školní jídelny

I. Karasová – vedoucí kuchařka

P. Peštová – kuchařka

L. Koubová - kuchařka

L. Jonáková - kuchařka

J. Vepřovská – kuchařka pro MŠ

2)  Škola zajišťuje přípravu a konzumaci jídla ve vlastním zařízení – školní kuchyni s jídelnou

05.09.2022 publikoval: Pavel Kozák

Úhrada stravného

Účet školní jídelny: 643227399/0800

• Na počátku stravovacího období v září s strhává platba za stravné za měsíc září a zároveň říjen Za září cca do 10. v měsíci, za říjen po 20. dni v měsíci. Variabilní symbol je každému strávníkovi přidělen vedoucím školního stravovoání. Po ukončení stravování nebo školní docházky je provedeno vyúčtování stravného a přeplatek je vrácen na Váš účet.
• V případě,  že stravné nebude uhrazeno dle potřeby a požadavků školní jídelny, školní jídelna není povinna vydat strávníkovi oběd. Po každém 10-tém dni v měsíci je dlužník automaticky odhlášen a případný dluh je vymáhán.

06.12.2017 publikoval: Pavel Kozák

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

06.12.2017 publikoval: Kristyna Sodomkova

Nahoru