Škola

Naši sponzoři - děkujeme

1) Za sponzorský dar paní Marcele Vokaté mamince žákyně, Věry Vokaté ze 4. tř., která darovala do školy kopírovací papíry.

2) Paní Mileně Suchanové, za papíry do školní družiny.

3) Paní Janě Křížové za věnování látek pro školní družinu

4) Paní Janě Hrabačkové za barevné magnety vhodné na sklokeramické tabule.

5) Panu Františku Horákovi za finanční příspěvek na nákup pomůcek pro žáky

6) Všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným na vánoční jarmark, nákup pomůcek pro děti na prvním stupni

7) Panu Peštovi, Zemanovi a Větrovskému, za vyrobení dřevěných hranolků do stavebnice

8) STK Mirotice, paní Krejčové za tematické omalovánky pro prvňáčky

 
20.12.2017 publikoval: Pavel Tůma
Nahoru