A A
Škola

I. Základní údaje

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Školní metodička prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování našich žáků (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.). Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků. Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci. V letošním školním rocebych ráda zrealizovala dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.  Jako metodička prevence připravuji tzv. Strategii předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování, což je dokument, který v sobě zahrnuje aktivity v daném školním roce zaměřené na prevenci rizikového chování, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

06.12.2017 publikoval: Pavel Kozák

Minimální preventivní program na školní rok 2022/2023

Preventivní program pro rok 2022-23 naleznete zde.

 

01. 09. 22 publikoval: Martina Nosková

Nahoru