Škola

O BAKALÁŘÍCH

Bakaláři

Tento systém je určen pro rodiče žáků naší školy, kteří chtějí používat ke komunikaci se školou, třídním učitelem a vyučujícími dálkový přístup - Bakaláři.
Systém Bakaláři umožňuje rodičům vidět prospěch svého dítěte, aktuální rozvrh, plán akcí školy, umožňuje i autorizovanou komunikaci s vedením školy, třídním učitelem, vyučujícími v jednotlivých předmětech a mnohé další. 
Přístupové údaje jsou vydány žákům vždy na začátku pololetí - o této skutečnosti jsou rodiče informováni v žákovské knížce.

•Přístupové údaje se skládají z uživatelského jména a uživatelského hesla.

•V případě, že přístupové údaje ztratíte, musíte kontaktovat správce systému BAKALÁŘI Mgr. Pavla Kozáka, telefonicky nebo mailem.

•Každé Vaše přihlášení je evidováno.

•Každé Vaše chybné přihlášení je evidováno.


--------------------------------------------------------------------------------

Po přihlášení rodiče mají možnost vidět: 

•Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.

•Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.

•Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.

•Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách 

•Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.

•Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním. S vazbou na aktuální plán akcí /divadla, exkurze .../

•Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.

•Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.

•Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů).

BAKALÁŘI - VSTUP do systému

09. 10. 2011 Mgr. Pavel Kozák

 
06.12.2017 publikoval: Pavel Tůma
Nahoru