A A
Škola

Důležité dokumenty ke stažení - žádosti

Informovaný souhlas pro rod. žáků s SVP

Žádost o povolení Individuálního plánu

Odhlášení žáka ze školy

Žádost o uvolnění žáka na více dní

Žádost o přijetí na ZŠ

Zápisový lístek do školní družiny

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Žádost o odklad

Žádost o opakování roč. ze zdr. důvodů

Žádost o povolení pokračovat v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/Заява про зарахування дитини до початкової школи

 

 
06.12.2017 publikoval: Martina Nosková
Nahoru