A A
Škola

Zápis do 1. třídy 2023/2024

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice
11.01.2023 publikoval: Pavel Kozák

Informace k organizaci zápisu do 1. třídy 2023/2024

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitel školy Mgr. Pavel Kozák 13. dubna a 14. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hod

11.01.2023 publikoval: Pavel Kozák

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek) zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
11.01.2023 publikoval: Pavel Kozák

Desatero budoucího prvňáčka

DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA

   Znám své jméno a adresu, znám také jména svých sourozenců a rodičů    Používám kouzelná slovíčka – prosím, děkuji – a zdravení mi také nečiní problémy    Umím se sám obléci, zavázat si tkaničky a poznat si své věci    Dodržuji pravidla osobní hygieny    Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku    Poznám barvy a geometrické tvary    Hravě zvládnu počítání do deseti    Při kreslení správně sedím a držím tužku    Umím naslouchat, když mi maminka nebo někdo jiný vypráví nebo čte pohádky a dokážu si s ní o tom povídat    Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády   
11.01.2023 publikoval: Pavel Kozák

Jak můžete pomoci svým dětem

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
11.01.2023 publikoval: Pavel Kozák

Nahoru