GDPR

Základní informace k ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Uplatnění práv dle Nařízení

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v Základní škole Mikoláše Alše a Mateřské škole Mirotice, okres Písek

Nařízení se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikající a to pro organizaci znamená:

 • Děti a zákonní zástupci dětí MŠ a ZŠ Mirotice
 • Zaměstnanci MŠ a ZŠ Mirotice..
 • a třetí osoby pro ZŠ a MŠ Mirotice. (např. Fyzické osoby podnikající – dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, atp.)

Tyto výše uvedené subjekty údajů mohou požádat o uplatnění svých práv dle Nařízení. Pro podání žádosti můžete využít přiložený formulář – Žádost_GDPR. Vyplněný formulář prosím předejte do ZŠ Mirotice jedním z následujících způsobů:

 • Osobně do rukou ředitele ZŠ …… (může proběhnout ověření totožnosti předložením průkazu totožnosti)
 • Zasláním doporučeného dopisu (podpis na žádosti musí být úředně ověřen)
 • Zasláním e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Zaslání žádosti do datové schránky: 38rmpke

Pro odpověď je možné v žádosti zvolit jednu z následujících možností:

 • Osobně v Základní škole Miroice, adresa: Mirotice, Školní 234, PSČ 398 01
 • Poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště žadatele
 • Do datové schránky žadatele.

Seznam Zpracovatelů

Zpracovatelem je subjekt, kterého si Správce (ZŠ ……) najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

ZŠ …… osobní údaje předává těmto Zpracovatelům:

 • Školský servis Písek, účetní – zpracování účetní agendy (např. mezd a podkladů pro fakturaci stravného)

Seznam Příjemců

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Pro ZŠ ……  identifikujeme tyto Příjemce:

 • Školská poradenská zařízení – poradenská a metodická služba pro MŠ ……
 • Okresní Správa Sociálního zabezpečení – agenda důchodového pojištění zaměstnanců
 • Úřad práce – pracovně právní agenda zaměstnanců
 • Finanční úřad – účetní agendy
 • Zdravotní pojišťovny – agenda zdravotního pojištění zaměstnanců

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ZŠ Mirotice

vykonává ode dne 25.5.2018

Svazek obcí Písecka

Kontaktní osoba: Bc. Petr Koblic

E-mailová adresa: koblic@sorp.cz

Číslo mobilního telefonu:      +420 778 514 600

V Miroticích dne 25.5.21018

 

 
18.09.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru