A A
Družina

Úplata za školní družinu, klub a zájmové kroužky

Čj.: A/0018/2022                                                                                                                                   V Miroticích dne: 01.09.2022

Stanovení výše úplaty za školské služby školní družiny a školního klubu, zájmové vzdělávání  pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 stanovuji měsíční výši úplaty dle Vyhlášky 14/2005 Sb., Vyhlášky 74/2005 Sb. v platném znění takto:

 

Druh docházky (školní družina, školní klub, zájmový kroužek)

Základní částka

 

 

 

 

MĚSÍČNĚ

 

POLOLETNĚ

Školní družina od 11.30 – 16.00 hod. včetně ranní družiny

250,-- Kč

 

  1. Pouze ranní družina od 06.30 – 07.25
  2. Brzký odchod z družiny do 13.00
  3. Docházka do družiny 1x – 2x týdně

 

100,--Kč

Pozn. V této cenové kategorii lze kombinovat všechny možnosti docházky z levého sloupce tabulky: (1.-3.)

Zájmové kroužky

 

500,--Kč

Školní klub

100,-- Kč

 

 

Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školní družiny na dobu delší než 5 vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 7,-- Kč za každý den přerušení nebo omezení provozu.

Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školního klubu na dobu delší než 5 vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 5,-- Kč za každý den přerušení nebo omezení provozu.

Další se řídí Vyhl.  14/2005., popř. 74/2005 Sb. v platném znění.

 

Pololetní poplatek za zájmový kroužek obsahuje možnost návštěvy dvou zájmových kroužků. V případě návštěvy tří a čtyř zájmových kroužků se poplatek násobí dvakrát.

 

Poplatek za školní družinu činí 250,- Kč/měsíc, tedy 2500,- Kč za rok. Úplata za školní družinu a školní klub se bude strhávat z Online pokladny vždy na konci měsíce po uplynulém měsíci, tedy úplata za září se strhne počátkem října. Zájmové kroužky pro přihlášené žáky se platí na celé pololetí, čili od října do konce ledna a od února do konce června taktéž jednorázovým stržením z online pokladny na začátku října, resp. února.

 
05.09.2022 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru