A A
Družina

Tematický plán ŠD I 2020/2021

Září         Přivítání prvňáčků. Seznámení s prostředím školy a vnitřním řádem školní družiny.              
                Poučení o bezpečnosti a požární ochraně.
                Stanovení pravidel společného soužití.
                Seznamovací hry v kruhu, navazování kontaktů hrou na drumbeny.
                Malovaná jablíčka, omalovánky, papírové skládanky – kalíšek.
                Lepené slunečnice. Vzpomínání na prázdniny.
                Společné hry na hřišti. ( Na jelena, Kocour a myš, Škatulata hýbejte se..)
                Zahájení pravidelného čtení. ( Pohádka o Mikimyšce, Učené myšky, čas. Sluníčko )
                Zpívání pro radost.(Pějme píseň dokola..)  
                Narozeniny dětí v ŠD, píseň Narozeninová.
            
                  
Říjen        Je tu podzim. Pozorování proměn přírody při vycházkách.
                 Poznávání ovoce hmatem a čichem, modelování ovoce a zeleniny.
                 Pravidla stolních her a jejich úklid.
                 Zájmové kroužky a jejich výběr.              
                 Osvojování základů osobní hygieny a péče o zdraví své i ostatních. Slušné stolování .
                 Poznávací a kontaktní hry ve skupině. (Košík plný ovoce, Pan čáp ..)
                 Kamarádství – povídáme si o sobě, projevujeme emoce - hra Pantomima emocí.
                 Příprava na Halloween, malování strašidel, skřítků a čarodějnic.
                 20.10.Světový den stromů - osvojování práce s vodovými barvami.
                    
Listopad    Život zvířat a činnosti lidí v  různých ročních obdobích.  
                  Barvy podzimu – malba, omalovánky.
                  Čtení z knihy Pohádky pro rozcáplíky.
                  16.11.Den poezie – Rýmovačky naší Kačky: Recitační soutěž
                  Vycházky do okolí, sběr přírodnin a vyrábění z nich. Dušičky.
                  Koláže a výrobky z listů. Hrajeme divadlo, zpíváme a posloucháme lid. písně.
                  Týden zvířat – výroba figurek, modelování z modelíny.

Prosinec    Povídání o Adventu ,výzdoba družiny, zpěv koled, dopis Ježíškovi. 
                   Výroba přáníček, zdobení perníčků. Barborky a zvonky.
                   Týden čerta a Mikuláše. Čertovská hra na ticho.
                   Rozvoj tělesné zdatnosti při zimních sportech.
                   Návštěva adventní výstavy.
                   Vánoční besídka s tancem.

Leden       Zimní čas, ztvárnění paní Zimy, stavby ze sněhu.
                  Didaktické hry s písmeny, dětské časopisy Méďa Pusík, Sluníčko, Mateřídouška.
                  Superstar naší družiny, tanec s hudbou.
                  Pohádky z iglů , příprava na vyučování.
                  Hurvínkova abeceda slušného chování.
                      

Únor          Moje rodina a společné zážitky – mezilidské vztahy, malba, stavby bytů
                  Lepené koláže ( nanuk, rukavice..)
                  Masopustní zvyky,výroba brýlí, čepic a čelenek -  karneval.
                  Stavby ze stavebnic.. Tematické hry a scénky, chování v neobvyklých
                  situacích (nezvaná návštěva, požár, zranění, krádež, ztráta věci, zabloudím…)

 Březen     Vítáme jaro – jarní vyrábění z papíru.
                  Kniha – můj kamarád (prohlížení knih, výstavka,  pobyt v knihovně )
                  Čtení a promítání O krtečkovi.
                  Týden jarních květin – poznávání, kvízy a hádanky.
                  Míčové hry v tělocvičně nebo venku v závislosti na počasí.
                   Pěstování rostlin ze semínek.
 
 Duben       22.4. Den Země – film, třídění odpadu, úklid v okolí školy.
                   Význam včel – beseda se včelařem
                   Čím budu? –  pantomima a  výtvarné ztvárnění tématu
                   Týden bezpečnosti na silnici  pro chodce a cyklisty s Ajaxem.
                   Vykoleduj si velikonoční vajíčka.

Květen       Svátek matek – výroba drobných dárků.
                   Soutěže v LA na školním hřišti..
                   Týden zdraví pro naše tělo (co jíst, jak se oblékat ) Stolní hra Aktivity.
                   Učíme se kreslit. Kreslení na asfalt. Hra s vlnou – přebírání.
                   Jarní vycházky a hry v přírodě.

Červen      Týden dětí celého světa – hry a soutěže ke Dni dětí.
                  Týden domácích mazlíčků.. Rybaření – vodní živočichové.
                   Péče o pokojové květiny. Fotbal, vybíjená, cvičení se švihadly.
                   Plány na prázdniny.

 
                                                                           
                                                                                            Marcela Pouchová  ŠD I

 
05. 10. 20 publikoval: Kristyna Sodomkova
Nahoru