A A
Družina

Tematický plán ŠD I 2020/2021

Září         Přivítání prvňáčků. Seznámení s prostředím školy a vnitřním řádem školní družiny.              
                Poučení o bezpečnosti a požární ochraně.
                Stanovení pravidel společného soužití.
                Seznamovací hry v kruhu, navazování kontaktů hrou na drumbeny.
                Malovaná jablíčka, omalovánky, papírové skládanky – kalíšek.
                Lepené slunečnice. Vzpomínání na prázdniny.
                Společné hry na hřišti. ( Na jelena, Kocour a myš, Škatulata hýbejte se..)
                Zahájení pravidelného čtení. ( Pohádka o Mikimyšce, Učené myšky, čas. Sluníčko )
                Zpívání pro radost.(Pějme píseň dokola..)  
                Narozeniny dětí v ŠD, píseň Narozeninová.
            
                  
Říjen        Je tu podzim. Pozorování proměn přírody při vycházkách.
                 Poznávání ovoce hmatem a čichem, modelování ovoce a zeleniny.
                 Pravidla stolních her a jejich úklid.
                 Zájmové kroužky a jejich výběr.              
                 Osvojování základů osobní hygieny a péče o zdraví své i ostatních. Slušné stolování .
                 Poznávací a kontaktní hry ve skupině. (Košík plný ovoce, Pan čáp ..)
                 Kamarádství – povídáme si o sobě, projevujeme emoce - hra Pantomima emocí.
                 Příprava na Halloween, malování strašidel, skřítků a čarodějnic.
                 20.10.Světový den stromů - osvojování práce s vodovými barvami.
                    
Listopad    Život zvířat a činnosti lidí v  různých ročních obdobích.  
                  Barvy podzimu – malba, omalovánky.
                  Čtení z knihy Pohádky pro rozcáplíky.
                  16.11.Den poezie – Rýmovačky naší Kačky: Recitační soutěž
                  Vycházky do okolí, sběr přírodnin a vyrábění z nich. Dušičky.
                  Koláže a výrobky z listů. Hrajeme divadlo, zpíváme a posloucháme lid. písně.
                  Týden zvířat – výroba figurek, modelování z modelíny.

05. 10. 20 publikoval: Kristyna Sodomkova

Tematický plán ŠD II 2020/2021

05. 10. 20 publikoval: Kristyna Sodomkova

Nahoru