A A
Družina

Základní informace

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice Při naší ZŠ je zřízena školní družina a školní klub.

ŠD  navštěvují děti z 1. stupně a školní klub žáci z 2.stupně ZŠ.

Docházení do školního klubu je dobrovolné a bezplatné. Ranní školní klub je umístěn v suterenním prostoru budovy ZŠ, odpolední v učebnách informatiky. Poskytuje zázemí  pro relaxaci, pomoc při vypracování domácích úkolů, práci na PC a výběr z velkého množství stolních her. Žáci mají při polední přestávce, tedy "volné hodině", možnost navštívit školní klub, kde  nad nimi bude vykonávám dohled. Při pobytu ve školním klubu musí žáci dodržovat školní řád a dbát pokynů vychovatele. Není dovoleno se do školního klubu střídavě vracet a opouštět ho. Každý žák, který navštěvuje pravidelně ranní školní klub a družinu, musí odevzdat zápisní lístek podepsaný od rodičů.

Poplatek za ŠD činí 10 Kč za den.  Platí se vždy měsíčně podle docházky, kterou si vedou vychovatelky. Peníze budou strženy přes on-line pokladnu. Doklad o zaplacení za školní družinu obdrží rodiče na konci školního roku. Za pobyt v ŠD v od 11.30 - 13.00 hod. žáci neplatí.

Ve školním roce 2020/2021 byla otevřena dvě oddělení ŠD, které navštěvuje 60 žáků.

 

V době školních prázdnin se provoz ve školní družině přerušuje !!!

 

1.oddělení a školní klub   

 vedoucí  vychovatelka:  Mgr. Marcela  Pouchová,  Tel. 384 972 094,  733 539 323

2.oddělení  

 vychovatelka:    Šárka Zemanová, Tel. 384 972 093,  604 587 195

 

Provoz:          Ranní družina                06:30 - 07:25

                       Odpolední družina        11:30 - 16: 00

                       Školní klub                    06:55 - 07.25 - 15.30

5. 10. 2020 Mgr. Marcela Pouchová

 
05. 10. 20 publikoval: Martina Nosková
Nahoru