Družina

Práce ŠD II.

Vážení rodiče nejen žáků navštěvujících ŠD II.

Měsíc s měsícem se sešel, a proto bych ráda  touto cestou pochválila žáky, kteří tráví čas v ŠD.

Začátek školního roku byl vzájemným poznáváním a seznamováním se s chodem našeho oddělení.

Žáci se velice rychle přizpůsobili takovému režimu, aby docházelo k vzájemnému porozumění a spolupráci při různorodých činnostech.

Obrázky, které dokáží vytvořit, přináší radost všem a zdobí nejen družinu, ale také chodby a vstupní halu. KAŽDÝ OBRÁZEK JE KRÁSNÝ a vypovídá o kreativitě jedince. Součástí našich dnů se staly vědomostní kvízy, tajenky a soutěze vztahující se k časovým tematům.

Velký úspěch mělo pečení vánočních perníčů spojené s besídkou. Neméně zajímavé bylo vytvářeni velikonočních kraslic, které proběhlo ve spolupráci s družinou mladších žáků.

Pokud nám bude počasí přát, čeká nás opékání buřtů, před kterým budou žáci seznámeni s bezpečností v blízkosti ohně.

Závěrem chci poděkovat všem žákům za vzájemné kamarádství a slušnost, která pro mě spočívá především v tom, že i když dojde k nějakému problému, každý dokáže přiznat své pochybení a použít slova omluvy.

Děkuji za hezké dny.      Alena Klímová

Nahoru