Družina

Poděkování

Moc děkujeme:

paní B. Procházkové a paní J. Bedušové za výtvarné potřeby, které věnovaly do školní družiny

paní K. Ruščinové za kartony na vyrábění

paní V. Vaňkové za pastelky a tužky

paní O. Bučkové za drobné hry a všem rodičům, kteří přinesli do naší družiny něco navíc pro své děti

Nahoru