A A
Družina

Beseda pro obě družiny

Jak poskytnout první pomoc a jak se chovat k člověku, který je v bezvědomí, to nám moc pěkně vysvětlila a předvedla paní Gribačová.

Patří jí velký dík. Všichni jsme poslouchali se zaujetím a vyzkoušeli jsme si masáž srdce. Dohodli jsme se, že se budeme chovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním a úrazům.

 Nahoru