Dotační projekty

Projekt - Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony II. OPVVV

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy, dále školní družiny a školní klubu celkem na 1 516 089,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Chůva -  personální podpora MŠ

Klub - kominkace v cizím jazyce

Školní asistent – personální podpora ZŠ, ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na osobnostně sociální rozvoj – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Vzdělávání pedagogického sboru MŠ zaměřené na osobnostně sociální rozvoj – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektové dny ve škole

Projektové dny mimo školu

 
01.02.2019 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru