Dotační projekty

Projekt: Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony I. OPVVV

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy celkem na 882 280,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 
09.03.2017 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru