Dotační projekty

Popis realizačního týmu

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Žadatel sestavil kvalitní projektový tým, který zajistí bezproblémovou realizaci projektu v průběhu všech jeho fází. Hlavním manažerem projektu byl zvolen pan Mgr. Pavel Kozák, ředitel ZŠ Mirotice. 

V projektovém týmu se uplatňují zástupci ze strany žadatele i zpracovatelé studie proveditelnosti.
Ze ZŠ Mirotice se na projektu podílí:
- Mgr. Pavel Kozák, ředitel školy, garant přírodovědné sekce, garant ICT sekce,
- Marie Vilímová, ekonomka projektu,
- Mgr. Monika Posekaná, garantka jazykové sekce,
- Mgr. Pavel Fanta, garant přírodovědné sekce.

Ze zpracovatelské agentury G-PROJECT, s.r.o., je součástí projektového týmu:
- Ing. Petra Wernerová, projektová manažerka,
- Ing. Tereza Jandová, projektová senior manažerka. 
Při výběru jednotlivých členů projektového týmu bylo postupováno způsobem s cílem zajistit rovnoměrné rozložení zodpovědnosti při dodržení potřebných kvalifikačních nároků. 

Více informací je uvedeno ve Studii proveditelnosti.

 
11.10.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru