Dotační projekty

Jaký problém projekt řeší

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Projekt řeší problém nedostatečného zázemí ZŠ Mirotice pro potřeby moderní výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a dílen. Projekt zahrnuje i pořízení nových přírodovědných učebních pomůcek, které napomohou žákům k lepšímu pochopení výkladu. Stávající učební prostory pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice jsou zastaralé, nejsou adekvátně vybaveny, některé pomůcky pak zcela chybí. Prostory školy také nejsou zcela bezbariérově přístupné. Vnitřní konektivita školy rovněž nedosahuje takových výsledků, které by splňovaly standard 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Povinná výuka cizího jazyka začíná na ZŠ Mirotice od 3. ročníku. Žáci mají možnost volby anglického jazyka a německého jazyka. V současné době se na mirotické základní škole nenachází žádná odborná jazyková laboratoř s počítači a další multimediální technikou pro výuku cizích jazyků. 

Je nutné rozvíjet zájem žáků o oblast technických a řemeslných oborů, kvůli velké poptávce po těchto odvětvích na trhu práce. Technické obory jsou pro svou obtížnost studia méně vyhledávanými. Je nutné žákům sestavit výuku atraktivní formou a probudit v nich touhu po vědění, která se u nich může rozvinout v trvalý zájem o toto odvětví. ZŠ Mirotice se již v současnosti snaží rozvíjet technické práce a řemeslo u svých žáků. Současné dílny však toto žákům ZŠ Mirotice plně neumožňují. Z tohoto důvodu začlenil žadatel do projektu vybudování dílen nových, ve kterých bude rovněž veškeré potřebné vybavení. 

V případě výuky přírodovědných předmětů je škola nucena pracovat s velice zastaralým vybavením, v některých případech požadované vybavení zcela chybí. Studenti jsou tak často vzděláváni pouze teoretickým výkladem bez možnosti praktické ukázky. Vybavení učeben v současné době neodpovídá požadavkům na kvalitní praktickou výuku, a to jak z důvodu zastaralosti, tak i z hlediska bezpečnosti. Součástí projektu je dále vybudování venkovní přírodovědné učebny, kterou ZŠ nedisponuje.

 
11.10.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru