Dotační projekty

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

V rámci projektu dojde k vybudování nové venkovní přírodovědné učebny, nové učebny dílen a nové učebny cizích jazyků. V rámci projektu dále hodlá škola pořídit nové vybavení pro výuku přírodovědných předmětů. Spolu s tím bude zajištěna odpovídající vnitřní konektivita a připojení k internetu, pořízení jedné kompenzační pomůcky - schodolezu a vybudována bezbariérová toaleta. Dále dojde rovněž k úpravě venkovního prostranství ve formě vysázení několika druhů rostlin v areálu ZŠ Mirotice. Úpravu venkovního prostranství dále doplní instalace několika laviček, které budou moci žáci ve volném čase využít. 

V jazykové učebně, která bude mít po jejím vybudování podobu specializované jazykové laboratoře, bude vyučován předmět anglický jazyk a německý jazyk. Jazyková multimediální učebna bude vytížena přibližně 33 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele.  

Ve školních dílnách, které budou v rámci projektu zřízeny a vybaveny, se bude vyučovat předmět pracovní činnosti. Učebna bude vytížena přibližně 8 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 20 žáků a 1 učitele. 

V rámci projektu dále vznikne venkovní přírodovědná učebna, ve které se budou vyučovat předměty Přírodopis, Přírodověda, Chemie a Prvouka. Předpokládá se, že učebna bude vytížena v průměru 10 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce a příznivosti počasí. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 30 žáků a 1 učitele. 

V rámci projektu bude také podpořena již existující přírodovědná učebna nacházející v hlavní budově školy. Do této učebny budou pořizovány nové pomůcky pro výuku před-mětů Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodověda a Matematika. Předpokládá se, že učebna bude vytížena přibližně 24 vyučovacími hodinami týdně - v závislosti na rozvrhu v daném roce. Svým uspořádáním bude nabízet místo pro 24 žáků a 1 učitele

 
11.10.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru