Dotační projekty

Anotace k projektu

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky odborných předmětů na ZŠ Mirotice. To bude zajištěno skrze vybudování nové učebny dílen, jazykové učebny a venkovní učebny přírodních věd. Hlavní cíle projektu dále doplňuje pořízení vybavení a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. V rámci projektu dojde dále k zajištění konektivity a bezbariérovosti. Výstupy projektu budou využity dalšími 4 školami a pro potřeby mimoškolní zájmové aktivity. Dále dojde k úpravám venkovního prostranství.

 
01.09.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru