Dotační projekty

1. ročník - Český jazyk

VY_32_INOVACE_ 149
Anotace: Slabiky vyhledávání slbik podle obrázků, sestavování slov - vět.
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_150
Anotace: Slabiky vyhledávání slbik podle obrázků, sestavování slov - vět.
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 151
Anotace: Rozlišování písmen č, š, opis textu, sestavování vět - čtení.
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 152
Anotace: Sestavování jmen, doplňování slov do textu, plnění úkolů do textu.
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 153
Anotace: slabiky - vyhledávání k obrázkům, sestavov. Slov - vět
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_155
Anotace: slova, věty, sestavování jmen, doplňov. Slov do textu
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 156
Anotace: rozlišování písmen š, č, opis textu, sestavování vět - čtení
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 157
Anotace: písmena g, G - čtení
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 158
Anotace: otázky a odpovědi ( čtení pís. G, G )
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 160
Anotace: čtení, spojování s obrázky, odpovědi na otázky, využití v prvouce
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 161
Anotace: čtení slov s pís. Ď, ť, ň, řemesla - doplňování, věty - sestavování
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 162
Anotace:  dě, tě - čtení, doplňování
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
VY_32_INOVACE_ 163
Anotace: ny, ni, doplňování slov do vět
Autor: Mgr. Eva Pivoňková 
 
14.03.2018 publikoval: Pavel Kozák
Nahoru