Aktuálně

Zeměpisná beseda s cestovatelem

V pondělí 4. 11. 2019 opět navštívil naši školu známý cestovatel Tomáš Kubeš. Žáci prvního stupně si vyslechli zajímavou autentickou přednášku s promítáním o Africe. Dozvěděli se spoustu informací o zdejším běžném životě, zvycích, zvířatech, dokonce i domorodých kouzelnících. Také na žáky druhého stupně čekala beseda plná pestrých zážitků a příběhů s aktuálním tématem Černobyl. Připomněli jsme si fakta, jak k jaderné katastrofě došlo, jak ovlivnila svět, jaké jsou následky výbuchu a rovněž jsme si prohlédli, jak místo vypadá nyní po letech od havárie. Všichni si odnesli nejen nové vědomosti, ale i plno silných dojmů.

Mgr. Ivana Ratajová

Nahoru