Aktuálně

Vítání občánků

Krásné sobotní dopoledne 5. 10. 2019 plné sluníčka bylo předehrou malé slavnosti Vítání občánků, které se odehrálo jako obvykle v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu. Slova projevu starostky obce plná lásky, životních moudrostí a zkušeností si jistě přítomní rodiče vzali k srdci.

Tento společenský obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno do života obce, přišli podpořit žáci ZŠ a MŠ M. Alše Mirotice svým pásmem básní, písní a hrou na housle. Děkuji všem dětem za jejich čas a ochotu, kterou věnovaly této milé akci.                     

                                                                          K. Zbíralová

Nahoru