A A
Aktuálně

Požární ochrana očima dětí

Již několikátým rokem se žáci naší školy zúčastňují literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ vyhlašované každoročně Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letos se v okresním kole v kategorii ZŠ4 (výtvarné práce) umístily na předních příčkách žákyně 9. třídy. Anna Bubeníková obsadila se svým obrázkem krásné 3. místo a Tereza Válová v této kategorii zvítězila. Jejich práce zároveň postoupily do krajského kola, jehož vyhodnocení by mělo proběhnout koncem září. Dne 9. 9. 2020 proběhlo v Milevsku předání ocenění nejlepších prací. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout nejen předání cen, ale také vítězný obrázek.

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, a Aničce s Terezkou moc gratulujeme a držíme palce, aby i ve vyšších kolech uspěly.

Lucie Cihlářová

            

Tandemová výuka 1. a 2. třídy

Dva učitelé a dvě třídy na jednom místě rovná se super hodina.

Žáci první třídy společně s druháky plnili úkoly, kde si ověřovali svou čtenářskou dovednost a porozumění textu. Hravou a zábavnou formou doplňovali křížovky, kde nechyběla matematika, český jazyk, ale také všeobecné znalosti z přírodovědy. Luštili rébusy podle náslovných hlásek, řadili a vymýšleli slova nadřazená, počítali příklady, nechybělo pečlivé vybarvování, stříhání a lepení obrázků do správného tvaru puzzlí, který měl určitý význam celé týmové práce. Co prvňáci neznali, to je naučili starší spolužáci. Atmosféra byla velmi vzrušující a plná zážitků pro obě třídy. Na závěr nesměla chybět pochvala a odměna pro každý tým. Jak se vše podařilo, se můžete přesvědčit na našem složeném tablu. Je pěkné sledovat, jak se při tandemové výuce děti nejen hodně naučí, ale získají i nové kamarády.

Už se těšíme na další společnou hodinu

        

Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení)

Na naší škole se již druhým rokem žáci 1. ročníku učí metodou SFUMATO. Paní učitelky absolvují dvoudenní seminář a poté tzv. “Letní školu“ o letních prázdninách s následnou metodikou a osvědčením, že touto metodou mohou učit. Autorkou této metody je PaedDr. Maria Navrátilová, která ji formulovala v roce 1974. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na kterých seznamuje účastníky s metodikou čtení SFUMATO.

Revoluční metoda vychází ze zážitku a prožitku. Jde o levo-pravé zrakové vnímání písmen v přesné posloupnosti. Je založeno na fonologickém uvědomování. Metoda klade důraz na pomalé, ale důsledné zafixování písmene a hlásky, snaží se o čistotu každé hlásky. Při čtení se zapojuje zrak, sluch, hlas, dech a centrální nervová soustava. Jde o hlasité čtení, kdy žáci hlásky volají, syčí a tlačí. Výrazně se cvičí dech. Výuka začíná nácvikem prvních pěti písmen tzv. O-S-B-U-A, poté se přidají další písmena E-I-L-M a nastupuje syntéza čtení dvou písmen.

Přidávají se postupně další hlásky (tlačené P-T-K-D) a přechází se na nácvik syntézy tří písmen, čtyř písmen. Při nácviku jednotlivých hlásek si děti písmena prožijí ve všech předmětech. Ve velké míře se využívá dramatická výchova. Také v psaní se postupuje jinak než u jiných metod. Vázané čtení podporuje vázané psaní. Dítě musí vědět, kudy má čáru táhnout. Je to prožitek. Důležité je správné sezení a správný úchop tužky. Nejprve se nacvičují švihy, které se postupně zmenšují a přechází do tahů. Důležitý je pokyn učitele od linky k lince, z rohu do rohu (sklon písma). Děti negumují, když se jim něco nepodaří. Nácviku psaní je věnováno dostatečné množství času, aby psaní bylo pěkné a čitelné. Psaní do písanky je finální. Technika splývavého čtení je vhodná pro žáky s vadou řeči. Navíc napomáhá k odstranění logopedických problémů. Pracuje se hodně s mluvidly, a tím se zlepšuje výslovnost. Poskytuje dostatek času na zpracování zrakového vjemu. Děti tak dlouho „čtou“ první písmeno, dokud jim oko nenačte druhé a neuvědomí si třetí. Vidí tak slovo jako celek, ne jako skupinu slabik. Základem je dokonale sladit zrak, dech, hlas i sluch. Metoda respektuje individuální čtecí tempo každého jednotlivce. To vede k tomu, že nedochází k dvojitému čtení. Žák si nepředčítá, nevynechává ani nepřidává písmena, nezaměňuje je za jiné ani nezadrhává. Čtení je vázané, plynulé, hlasité. Děti rozlišují dlouhé a krátké samohlásky, nemají problémy s intonací ve větě a správně vyslovují. Hlavní je, že tomu, co čtou, také rozumějí. 

Mgr. Květa Zbíralová, tř. uč. 1. ročníku 

Mgr. Jitka Průchová, tř. uč. 2. ročníku


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nahoru