A A
Aktuálně

Výsledná listina ZÁPIS 2021/22


Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce

Informace k otevření Základní školy Mirotice pro první stupeň ZŠ

Dle nařízení vlády ČR se otevře základní škola pouze pro první stupeň ve smyslu rotačního způsobu výuky, tzn. týden ve škole prezenční výuka, týden distanční výuka. V Bakalářích v sekci rozvrh hodin je už stanoveno, kdo a jak bude mít prezenční a kdo distanční výuku. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění Covid 19. Testování dětí bude probíhat přímo v základní škole ve třídě, a to již od 07.15 hodin, hned po příchodu dítěte do školy formou antigenních testů a způsobem samotestování, (děti si provedou test samy) u kterého bude přítomna učitelka nebo asistentka učitelky, která dětem s testem pomůže a vysvětlí způsob testování. U testování je možná přítomnost rodiče za dodržení veškerých hygienických opatření. Testování je neinvazivní, spočívá ve velice mělkém výtěru nosu, vyhodnocení je provedeno ihned a je hotové během několika minut. Dítě s pozitivním výsledkem nemůže být přítomno na prezenční výuce. Testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni již zde. V případě pozitivního výsledku testu si zákonný zástupce odvede dítě ze školy. Pokud nebude možné odvést žáka ze školy ihned, vyčká žák na příchod zákonného zástupce v izolační mstnosti. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, z důvodu odmítnutí testování nemají nárok v daném týdnu na distanční výuku, škola eviduje tuto absenci jako omluvenou. Netestují se žáci, kteří doloží negativní test z odběrového místa, a který není starší 48 hodin. Dále se netestují ti, kteří onemocněli Covid 19 a neplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto je nutné doložit ve formě lékařské zprávy. 


Zápis do první třídy - informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, do Vašich kontaktních emailových schránek, které jste uvedli v matrice mateřské školy, jste nyní obdrželi informace k zápisům do první třídy a podklady pro samotný zápis pro školní rok 2021/2022.

Pozn. k elektronickému podpisu: elektronický podpis je podpis opatřený certifikátem - na flash disku - tokenu, nikoliv ruční podpis, který je pouze oscanovaný.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nahoru