A A
Aktuálně
❭ Volná místa - přijmeme ❭ Aktuálně Beseda se záchranáři Doba digitální Atletika Mirovice Fotbalový turnaj OFS Písek Projekt Zápis pro děti a žáky z Ukrajiny Den dětí - 2., 4. a 5. třída Fotbalový turnaj Exkurze Tábor Drátkování Výsledná listina ZÁPIS 2022/23 JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/23 Turnaj ve florbale pro I. stupeň Výsledky voleb do školské rady - Rodiče Zápis do první třídy 2022 Magická noc s Andersenem ve Škole čar a kouzel v Miroticích Florbalový turnaj v Čimelicích – 2. stupeň Digitální technologie Majaland Praha Příměstský letní tábor klub Mirotice Materiální sbírka pro Ukrajinu Pomoc Ukrajině - sbírka zdravotnického materiálu Bruslení na zimním stadionu Písek Zimní olympijské hry ZŠ Mirotice 2022 HURÁ NA HORY Lyžařský kurz - Zadov 2022 Hudební představení Bruslení 2., 4. a 5. třídy Děti dětem Vánoční hra od sedmáků Děti dětem Minifestival čtení v Městské knihovně v Písku Pozvánka na Den otevřených dveří Projekt #SayHi Laser aréna Projekt "Úsměv do schránky" Záložka do knihy spojuje školy Halloween ve škole Techmania Science Center Hopsárium České Budějovice Zeměpisná beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem Výsledky voleb do žákovského parlamentu ZŠ Mikoláše Alše Mirotice pro šk. rok 2021/2022 Běh naděje Zájmové kroužky začínají od 01.10.2021 Záchranná stanice Pernštejni – Leonardo da Vinci Vítání občánků Safari Hluboká u Borovan - výlet 2., 4. a 5. třída Přihlašování do systému Bakaláři Informace k zahájení školního roku 2021/2022 Výlet 1. a 4. třídy Štědronín Exkurze Milevsko Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků Den dětí - 1. třída Den dětí - 2. stupeň Fotogalerie z vystoupení Štístka a Poupěnky Budu školáčkem Informace k provozu základní školy od 10.5.2021 Výsledná listina ZÁPIS 2021/22 Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce Zápis do první třídy - informace pro rodiče Zápis do první třídy UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, PROVOZ JÍDELNY Projekt - Podpora výuky ZŠ Mirotice III Dětský klub Mirotice Příměstský tábor v Miroticích Příměstské tábory Mirotice Distanční výuka Požární ochrana očima dětí - krajské kolo Podzimní sběrová kampaň Požární ochrana očima dětí Tandemová výuka 1. a 2. třídy Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení) Dodatek ke školnímu řádu ❭ Pro ostatní školy ❭ Školní časopis ❭ Návrhy rozpočtu ❭ Zvláštní zápis do základní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ❭ Informace o výsledcích zvláštního zápisu

Drátkování

Začátkem května k nám do školy dorazila paní Vodáková z Radomyšle, aby nám na prvním stupni předvedla ukázku techniky drátkování. Během jednoho dne obešla jednotlivé třídy a vytvořila spolu s dětmi zápichy do květináčů pro maminky k jejich svátečnímu dni. Děti si vytvořily srdíčka, tulipánky, kolečka, motýlky a ozdobily je pomocí barevných korálků. Zkušenost to byla velmi zajímavá, pro většinu z nás úplně první. Doufáme, že se maminkách dárečky líbily a třeba si ještě tuto techniku někdy znovu vyzkoušíme.

                  

Výsledná listina ZÁPIS 2022/23


JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/23

Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl trochu netradičně. Předškoláci měli možnost setkat se se svojí  paní učitelkou už před očekávaným velkým dnem, a to při probíhajícím předškolním kurzu „Budu školákem“. Zde si děti hravou formou mohly vyzkoušet aktivity, které je čekaly u zápisu. Také si zkusily, jak se sedí ve školní lavici, dozvěděly se, kde budou mít šatnu, družinu nebo jídelnu. Naši budoucí žáčci zvládli vše na výbornou. Přicházeli usměvaví a natěšení, prošli několika stanovišti a zadané úkoly doslova sypali z rukávu. Na závěr si vybrali výrobky, které pro ně připravili starší spolužáci, a nechyběla ani malá sladkost za odměnu. Velké poděkování patří také paním učitelkám z MŠ, které předškoláčky pilně připravují na úspěšný vstup do školy.

 

 Desatero pro dobrý start do školy:

  1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.)
  2. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
  3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
  4. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
  5. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
  6. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
  7. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
  8. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
  9. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
  10. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

 

Mgr. Květa Zbíralová, Mgr. Jitka Průchová


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Nahoru