A A
Aktuálně

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  

Den dětí - 1. třída

Děti z 1. třídy měly tento den výjimečný. Po dlouhé době si mohly vyzkoušet práci ve skupinách a zároveň využít vše, co se zatím naučily. Přečíst si zadání úkolu, porozumět mu a vypracovat ho. Ať už to byly úkoly z českého jazyka, matematiky nebo prvouky. Zároveň se musely ve skupině domluvit a práci si zorganizovat. Všechny děti si vedly velice dobře a  všechny úkoly splnily.

Na oslavu Dne dětí byl pro žáky z 1. třídy a předškoláků připraven také výlet. Historickým autobusem jsme přijeli na zámek Orlík. Lodí jsme dopluli na hrad Zvíkov, který jsme pořádně prozkoumali. Potom jsme pokračovali autobusem do Cerhonic, kde se děti vydováděly na dětském hřišti. 
Do Mirotic jsme se vrátili po 14. hodině. Výlet se všem velmi líbil.

                              

Den dětí - 2. stupeň

V úterý 1. 6. 2021 proběhl v areálu školy k příležitosti Dne dětí den plný zábavy, her a sportovních soutěží. Žáci 9. třídy připravili pro své kamarády z 2. stupně nejrůznější zajímavé disciplíny (např. střelba ze vzduchovky, lukostřelba, provázková laser game, aktivity, lidské „Člověče, nezlob se“, hlavolamy apod.). Na závěr byli vyhlášeni nejlepší střelci a lukostřelci a také proběhlo vyhodnocení celkových výsledků jednotlivých týmů. Sladkou odměnu si však odnesli všichni.

Děkujeme žákům 9. ročníku za pomoc a organizaci tohoto příjemného dopoledne.

                        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nahoru