A A
Aktuálně

Zápis do první třídy - informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, do Vašich kontaktních emailových schránek, které jste uvedli v matrice mateřské školy, jste nyní obdrželi informace k zápisům do první třídy a podklady pro samotný zápis pro školní rok 2021/2022.

Pozn. k elektronickému podpisu: elektronický podpis je podpis opatřený certifikátem - na flash disku - tokenu, nikoliv ruční podpis, který je pouze oscanovaný.)


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

 

1. Termín zápisu: od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

 

2.Zápisy probíhají bez osobní přítomnosti žáků ve škole, bude tedy probíhat pouze formální část zápisu spočívající v podání žádosti o přijetí, popřípadě o odklad.

 

3. Žádosti o přijetí (o odklad), zápisní lístky a kód pro výsledek zápisu vám budou doručeny do e-mailové schránky, vyplněné je odevzdejte dle bodu. číslo 4.

 

4. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem - elektronický podpis je podpis opatřený certifikátem - na flash disku - tokenu, nikoliv ruční podpis, který je pouze oscanovaný.), případně poštou nebo osobním doručením do schránky umístěné u hlavního vchodu základní školy.

 

5. Výsledná listina zápisu bude vyvěšena na vývěsce školy vedle hlavního vchodu a na webu školy

 

6. Po otevření školy zrealizujeme ve spolupráci s mateřskou školou motivační části zápisu pro všechny předškoláky, v podobě několika návštěv základní školy, kde se žáci seznámí s novým prostředím, paní učitelkou, zkusí si zde udělat nějaké zajímavé úkoly.


UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, PROVOZ JÍDELNY

Sdělení ředitelství školy

Na základě usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.02.2021 se uzavírá provoz Základní i Mateřské školy v Miroticích od 01.03.2021 a to až do odvolání.  Osobní přítomnost dětí a žáků je v tomto období zakázána. 

Žáci prvních a druhých tříd přecházejí v tomto období do režimu distanční výuky.

 

V Miroticích dne 27.02.2021 ve  11.00 hod.

 

Mgr. Pavel Kozákředitel školy

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY A PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 1. března 2021 dochází k dalším zpřísnění opatření – uzavření základní školy i mateřské školy.

Počínaje tímto dnem je opět zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání na 1. i 2. stupni základní školy, a to včetně žáků 1. a 2. tříd. Žáci budou zůstávat doma a povinně se zúčastňovat výuky distanční formou v prostředí MS Teams dle rozvrhu své třídy.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají od pondělí 1. března 2021 možnost přijít si pro dotovaný oběd do školní jídelny v době od 11:30 do 12:30 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů.

Žákům, kteří se doposud vzdělávali distančně a využívali možnosti vyzvednout si ve školní jídelně dotovaný oběd, zůstávají obědy i nadále přihlášené, ostatní žáci mají obědy odhlášené. V případě zájmu si je musí přihlásit.

V případě zájmu o docházení pro obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz. Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Obermajerovou (jidelna@zsmirotice.cz).

Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. 

V případě změn sledujte informace na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Děkujeme za pochopení
vedení školy


1 2 3 4 5 6 
Nahoru