Aktuálně

Projektový den bezpečnosti a ochrany zdraví

Projektový den bezpečnosti a ochrany zdraví proběhl v pondělí 14. 10. 2019. Pro žáky 1. – 4. třídy bylo připraveno interaktivní dopravní hřiště, kde žáci řešili konkrétní dopravní situace a vyzkoušeli si v praxi jízdu ve cvičných výukových autíčkách a na koloběžkách. Zkušení instruktoři žáky nejprve seznámili s dopravními značkami a se základy pravidel silničního provozu a po cvičné jízdě rozebrali s dětmi případné nedostatky.

Pro žáky 5. – 9. třídy byla připravena tematická stanoviště. Na stanovišti první pomoci si prostřednictvím dramatizace vyzkoušeli ohlášení události např. při uštknutí hada, epileptickém záchvatu, žilním a tepenném krvácení apod. Následně dané zranění ošetřili. Dále je čekalo obecné seznámení s mimořádnými událostmi včetně evakuace. Dozvěděli se, co musí obsahovat evakuační zavazadlo a po vyhlášení cvičného poplachu toto zavazadlo formou hry rychle sbalili. Další zastávkou bylo poučení o zdravém životním stylu. Zde žáci mimo jiné třídili potraviny na zdravé a nezdravé. V tělocvičně byla připravena dopravní dráha. Zde si zopakovali dopravní značky a vyplnili test týkající se bezpečnosti silničního provozu. V parku za školou se žáci seznámili s prací hasičů, poznávali technické prostředky a přiřazovali vhodné a nevhodné hasicí přístroje k daným typům hořlavých látek. Měli možnost obléknout si zásahový oděv, boty, helmu i dýchací přístroj. Své síly a dovednosti mohli zájemci změřit také v disciplíně TFA („železný hasič“). V závěru dne bylo odměněno pět nejrychlejších soutěžících z každé kategorie.

Projektové vyučování žáci hodnotili pozitivně a odnesli si nejen řadu zážitků, ale i nové poznatky, které jsou pro život důležité.

Lucie Cihlářová, Ivana Ratajová, Jitka Průchová

Nahoru