A A
Aktuálně
❭ Volná místa - přijmeme ❭ Aktuálně Beseda se záchranáři Doba digitální Atletika Mirovice Fotbalový turnaj OFS Písek Projekt Zápis pro děti a žáky z Ukrajiny Den dětí - 2., 4. a 5. třída Fotbalový turnaj Exkurze Tábor Drátkování Výsledná listina ZÁPIS 2022/23 JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/23 Turnaj ve florbale pro I. stupeň Výsledky voleb do školské rady - Rodiče Zápis do první třídy 2022 Magická noc s Andersenem ve Škole čar a kouzel v Miroticích Florbalový turnaj v Čimelicích – 2. stupeň Digitální technologie Majaland Praha Příměstský letní tábor klub Mirotice Materiální sbírka pro Ukrajinu Pomoc Ukrajině - sbírka zdravotnického materiálu Bruslení na zimním stadionu Písek Zimní olympijské hry ZŠ Mirotice 2022 HURÁ NA HORY Lyžařský kurz - Zadov 2022 Hudební představení Bruslení 2., 4. a 5. třídy Děti dětem Vánoční hra od sedmáků Děti dětem Minifestival čtení v Městské knihovně v Písku Pozvánka na Den otevřených dveří Projekt #SayHi Laser aréna Projekt "Úsměv do schránky" Záložka do knihy spojuje školy Halloween ve škole Techmania Science Center Hopsárium České Budějovice Zeměpisná beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem Výsledky voleb do žákovského parlamentu ZŠ Mikoláše Alše Mirotice pro šk. rok 2021/2022 Běh naděje Zájmové kroužky začínají od 01.10.2021 Záchranná stanice Pernštejni – Leonardo da Vinci Vítání občánků Safari Hluboká u Borovan - výlet 2., 4. a 5. třída Přihlašování do systému Bakaláři Informace k zahájení školního roku 2021/2022 Výlet 1. a 4. třídy Štědronín Exkurze Milevsko Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků Den dětí - 1. třída Den dětí - 2. stupeň Fotogalerie z vystoupení Štístka a Poupěnky Budu školáčkem Informace k provozu základní školy od 10.5.2021 Výsledná listina ZÁPIS 2021/22 Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce Zápis do první třídy - informace pro rodiče Zápis do první třídy UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, PROVOZ JÍDELNY Projekt - Podpora výuky ZŠ Mirotice III Dětský klub Mirotice Příměstský tábor v Miroticích Příměstské tábory Mirotice Distanční výuka Požární ochrana očima dětí - krajské kolo Podzimní sběrová kampaň Požární ochrana očima dětí Tandemová výuka 1. a 2. třídy Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení) Dodatek ke školnímu řádu ❭ Pro ostatní školy ❭ Školní časopis ❭ Návrhy rozpočtu ❭ Zvláštní zápis do základní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ❭ Informace o výsledcích zvláštního zápisu

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

                                                                                                                                                                                                                                             

Vážení rodičové, milí žáci,

dovolujeme si, sdělit Vám několik informací k zahájení školního roku, a to s ohledem na „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19“, týkající se provozu a testování.

Na začátku září proběhne testování žáků v následujících termínech: 1., 6. a 9. září. Pouze žáci 1. ročníku budou mít výjimku – nebudou se testovat 1. září, ale 2. září.

Další testování proběhne na základě vyhodnocení dat, příp. při odhalení lokální nákazy, a to zřejmě 1x týdně do konce září (podle aktuální situace).

Při vstupu do školy musí mít všechny osoby obličej zakrytý vhodnou obličejovou maskou - rouškou či respirátorem. Pro žáky, kteří se testují, platí, že po usazení ve třídě ochranu obličeje mít nemusejí, avšak při pohybu ve společných prostorách (chodby, šatny,…) ano. Pohyb 3. osob ve škole by měl být omezen na minimum a všechny osoby, které se po škole pohybují, musí mít obličej zakrytý vhodnou ochranou obličeje. U žáků 1. – 3. třídy je možná přítomnost zákonného zástupce při testování. Všichni žáci se budou testovat až po příchodu do třídy – to platí i pro žáky navštěvující ranní družinu.

 

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, mohou být ve škole přítomni a vzdělávat se, a to za podmínky, že budou mít po celou dobu pobytu ve škole obličej zakrytý respirátorem či rouškou. Dále pro tyto žáky platí následující omezení:

Nepřítomnost žáků, jejichž zákonní zástupci odmítnou jak testování, tak nošení ochranné obličejové masky, je považována za neomluvenou absenci.

 

Povinnost testování se nevztahuje na žáky, kteří:

Stravování bude fungovat v běžném provozu. Žáci si mohou přihlásit svačiny. Co se obědů týče, bude výběr ze 2 variant. Jídelna začne pro žáky fungovat od 2. září 2021.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy, Mgr. Martina NoskováNahoru