A A
Aktuálně

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

                                                                                                                                                                                                                                             

Vážení rodičové, milí žáci,

dovolujeme si, sdělit Vám několik informací k zahájení školního roku, a to s ohledem na „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19“, týkající se provozu a testování.

Na začátku září proběhne testování žáků v následujících termínech: 1., 6. a 9. září. Pouze žáci 1. ročníku budou mít výjimku – nebudou se testovat 1. září, ale 2. září.

Další testování proběhne na základě vyhodnocení dat, příp. při odhalení lokální nákazy, a to zřejmě 1x týdně do konce září (podle aktuální situace).

Při vstupu do školy musí mít všechny osoby obličej zakrytý vhodnou obličejovou maskou - rouškou či respirátorem. Pro žáky, kteří se testují, platí, že po usazení ve třídě ochranu obličeje mít nemusejí, avšak při pohybu ve společných prostorách (chodby, šatny,…) ano. Pohyb 3. osob ve škole by měl být omezen na minimum a všechny osoby, které se po škole pohybují, musí mít obličej zakrytý vhodnou ochranou obličeje. U žáků 1. – 3. třídy je možná přítomnost zákonného zástupce při testování. Všichni žáci se budou testovat až po příchodu do třídy – to platí i pro žáky navštěvující ranní družinu.

 

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, mohou být ve škole přítomni a vzdělávat se, a to za podmínky, že budou mít po celou dobu pobytu ve škole obličej zakrytý respirátorem či rouškou. Dále pro tyto žáky platí následující omezení:

Nepřítomnost žáků, jejichž zákonní zástupci odmítnou jak testování, tak nošení ochranné obličejové masky, je považována za neomluvenou absenci.

 

Povinnost testování se nevztahuje na žáky, kteří:

Stravování bude fungovat v běžném provozu. Žáci si mohou přihlásit svačiny. Co se obědů týče, bude výběr ze 2 variant. Jídelna začne pro žáky fungovat od 2. září 2021.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy, Mgr. Martina NoskováNahoru