Aktuálně

Informace k plánovanému otevření škol od 25.5.2020

Provoz základní školy bude znovu obnoven v pondělí  25.5.2020 na všech třech třídách prvního stupně za následujících podmínek:

- rodič vyplní čestné prohlášení o tom, že se u dítěte neprojevily příznaky infekčního virového onemocnění (ke stažení ZDE. nebo popř. v ZŠ u třídních učitelů, popřípadě vedení školy)

 

Opatření při zahájení výuky ZŠ od 25.5.2020

- Vzdělání žáků 1. stupně v ZŠ je dobrovolné a to až do 30.06.2020

- Žáci 6.-8. třídy se vzdělávají nadále distančně online výukou až do 30.06.2020

- Žáci příchází i odchází ze školy s rouškou, na den mají minimálně dvě roušky + sáček na uložení použité roušky

- Vstup do školy bude od 07.15. do 07.40, přicházejte tak, aby se na nádovří před školou netvořily skupiny, dodržujte dvoumetrové rozestupy

- Po vstupu do třídy si žáci důkladně umyjí ruce mýdlem a použijí antivirovou desinfekci umístěnou v každé třídě

- Vyučování začne v 07.45 hodin a končí v 11.30, rozvrh hodin si učitelé upraví dle vlastní potřeby

- Žáci sedí v lavici po jednom, dodržují dvoumetrové rozestupy, ve třídě roušku mít nemusí, ve společných prostorách (chodby, šatny, jídelna ano)

- Na obědy se chodí po 15 ti člených skupinách vždy od 11.00 do 12.30, tak, aby se skupiny prostřídaly

- Jídelna vaří až do konce školního roku jen jedno jídlo

- Po skončení vyučování bude od 12.00 hodin v provozu skupina školní družiny a to až do 16.00 hodin bez úplaty

- Rodič může vcházet do budovy základní školy i nadále je se zakrytými ústy a nosem a to jen do prostoru mimo šatny a učebny

- K výuce bude využita i nová venkovní učebna dle počasí

- Přestávky budou žáci trávit ve třídách, velkou přestávku venku na nádvoří a školní zahradě 

 

Děkujeme za dodržování nutných opatření. 

 

Klikněte ZDE pro informace MŠMT k plánovanému otevření škol.

Nahoru