A A
Aktuálně
❭ Volná místa - přijmeme ❭ Aktuálně Beseda se záchranáři Doba digitální Atletika Mirovice Fotbalový turnaj OFS Písek Projekt Zápis pro děti a žáky z Ukrajiny Den dětí - 2., 4. a 5. třída Fotbalový turnaj Exkurze Tábor Drátkování Výsledná listina ZÁPIS 2022/23 JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/23 Turnaj ve florbale pro I. stupeň Výsledky voleb do školské rady - Rodiče Zápis do první třídy 2022 Magická noc s Andersenem ve Škole čar a kouzel v Miroticích Florbalový turnaj v Čimelicích – 2. stupeň Digitální technologie Majaland Praha Příměstský letní tábor klub Mirotice Materiální sbírka pro Ukrajinu Pomoc Ukrajině - sbírka zdravotnického materiálu Bruslení na zimním stadionu Písek Zimní olympijské hry ZŠ Mirotice 2022 HURÁ NA HORY Lyžařský kurz - Zadov 2022 Hudební představení Bruslení 2., 4. a 5. třídy Děti dětem Vánoční hra od sedmáků Děti dětem Minifestival čtení v Městské knihovně v Písku Pozvánka na Den otevřených dveří Projekt #SayHi Laser aréna Projekt "Úsměv do schránky" Záložka do knihy spojuje školy Halloween ve škole Techmania Science Center Hopsárium České Budějovice Zeměpisná beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem Výsledky voleb do žákovského parlamentu ZŠ Mikoláše Alše Mirotice pro šk. rok 2021/2022 Běh naděje Zájmové kroužky začínají od 01.10.2021 Záchranná stanice Pernštejni – Leonardo da Vinci Vítání občánků Safari Hluboká u Borovan - výlet 2., 4. a 5. třída Přihlašování do systému Bakaláři Informace k zahájení školního roku 2021/2022 Výlet 1. a 4. třídy Štědronín Exkurze Milevsko Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků Den dětí - 1. třída Den dětí - 2. stupeň Fotogalerie z vystoupení Štístka a Poupěnky Budu školáčkem Informace k provozu základní školy od 10.5.2021 Výsledná listina ZÁPIS 2021/22 Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce Zápis do první třídy - informace pro rodiče Zápis do první třídy UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, PROVOZ JÍDELNY Projekt - Podpora výuky ZŠ Mirotice III Dětský klub Mirotice Příměstský tábor v Miroticích Příměstské tábory Mirotice Distanční výuka Požární ochrana očima dětí - krajské kolo Podzimní sběrová kampaň Požární ochrana očima dětí Tandemová výuka 1. a 2. třídy Učíme metodou SFUMATO (Splývavé čtení) Dodatek ke školnímu řádu ❭ Pro ostatní školy ❭ Školní časopis ❭ Návrhy rozpočtu ❭ Zvláštní zápis do základní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ❭ Informace o výsledcích zvláštního zápisu

Informace k návratu žáků prvního stupně ZŠ k prezenční výuce

Informace k otevření Základní školy Mirotice pro první stupeň ZŠ

Dle nařízení vlády ČR se otevře základní škola pouze pro první stupeň ve smyslu rotačního způsobu výuky, tzn. týden ve škole prezenční výuka, týden distanční výuka. V Bakalářích v sekci rozvrh hodin je už stanoveno, kdo a jak bude mít prezenční a kdo distanční výuku. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na onemocnění Covid 19. Testování dětí bude probíhat přímo v základní škole ve třídě, a to již od 07.15 hodin, hned po příchodu dítěte do školy formou antigenních testů a způsobem samotestování, (děti si provedou test samy) u kterého bude přítomna učitelka nebo asistentka učitelky, která dětem s testem pomůže a vysvětlí způsob testování. U testování je možná přítomnost rodiče za dodržení veškerých hygienických opatření. Testování je neinvazivní, spočívá ve velice mělkém výtěru nosu, vyhodnocení je provedeno ihned a je hotové během několika minut. Dítě s pozitivním výsledkem nemůže být přítomno na prezenční výuce. Testování bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni již zde. V případě pozitivního výsledku testu si zákonný zástupce odvede dítě ze školy. Pokud nebude možné odvést žáka ze školy ihned, vyčká žák na příchod zákonného zástupce v izolační mstnosti. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, z důvodu odmítnutí testování nemají nárok v daném týdnu na distanční výuku, škola eviduje tuto absenci jako omluvenou. Netestují se žáci, kteří doloží negativní test z odběrového místa, a který není starší 48 hodin. Dále se netestují ti, kteří onemocněli Covid 19 a neplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto je nutné doložit ve formě lékařské zprávy. Nahoru