Aktuálně

Florbalový turnaj v Čimelicích

Ve středu 11. prosince se žáci druhého stupně zúčastnili předvánočního florbalového turnaje v Čimelicích. Za účasti škol z Čimelic, Mirovic a Chraštic byl turnaj rozdělen do třech kategorií. Pro chlapce byly vypsány dvě kategorie. Mladší kategorie zahrnovala chlapce ze šestých a sedmých tříd. Starší kategorii tvořili chlapci osmých a devátých ročníků. Dívky měly pouze jednu společnou kategorii, kterou tvořily žákyně šesté až deváté třídy.

Tento rok nás nejlépe reprezentovaly naše dívky, které svoji kategorii se ziskem sedmi bodů (2 výhry a jedna remíza) vyhrály. Snahu nelze upřít ani našim chlapcům, ale soupeři byli tentokrát nad naše síly. Mladší s bilancí jedné výhry a dvou těsných porážek obsadili čtvrté místo. Podobně se vedlo i jejich starším spolužákům, kteří se stejnou bilancí, tedy ziskem třech bodů, obsadili čtvrté místo.

Závěrem bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a dívkám zároveň pogratulovat ke krásnému předvánočnímu úspěchu.

Mgr. Jakub Havel

Nahoru