A A
Aktuálně

Exkurze Milevsko

Ve středu 9. 6. se žáci 2. stupně zúčastnili zajímavé dějepisné exkurze do Milevska. Doprava byla tematicky zajištěna historickým autobusem. První zastávka byla na vlakovém nádraží, kde právě probíhá expozice legionářských vagonů z 1. světové války „Legiovlak“. Jedná se o repliku vlaku (14 zrekonstruovaných vagonů), který představuje život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále v letech 1918 – 1920. Zde se nás ujal „legionář“ v dobové uniformě a provedl nás jednotlivými vagony. Mohli jsme si projít a detailně prohlédnout vagony jako např. těpluška, polní pošta, plukovní prodejna, krejčovský, zdravotní, obrněný, štábní aj.

Další součástí exkurze byla návštěva Milevského muzea v areálu Milevského kláštera. V prostorách muzea jsme viděli např. malou kolekci zbraní z 18. a 19. století, fungující stroj věžních hodin nebo také tištěnou benátskou Bibli. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a podrobností z oblasti hrdelního práva či období 1. světové války. Nejvíce žáky zaujala názorná ukázka ručního granátu a revolverů, ale také zmínka o známých siamských dvojčatech Blažkových ze Sepekova.

Po dlouhé „covidové“ pauze jsme všichni tuto akci uvítali s nadšením a exkurzi si opravdu užili.Nahoru