Aktuálně

Exkurze – Muzeum Blatná

Dne 27. 1. navštívily třídy 3., 4., 5. a vybraní žáci ze 6. třídy muzeum v Blatné. Bylo pro ně připraveno projektové dopoledne. Pod vedením zaměstnanců muzea byli žáci rozděleni do dvou skupin. Každá skupina pracovala na svém projektu. První skupina měla projekt z výtvarného umění, kde se žáci dozvěděli o zajímavých technikách malby a seznámili se s abstraktním uměním. V rámci projektu si zkusili vytvořit vlastní abstraktní obraz technikou míchání barev. Druhá skupina hledala odpovědi na otázky z historie. K tomu jim sloužily prostory muzea, kde mohly děti využívat interaktivní vybavení. Po přestávce na svačinu se skupiny vyměnily. Děti se zábavnou formou dozvěděly zajímavosti z historie a vyzkoušely si práci malířů. Věříme, že se všem toto dopoledne líbilo. Velké poděkování patří zaměstnancům muzea, kteří byli velmi vstřícní a ochotní. Činnosti pro děti měli velmi dobře připravené.


Pivoňková, Votavová, Sodomková, Zemanová

Exkurze očima dětí:


Dne 27. 1. jsme jeli do muzea v Blatné. Rozdělili nás do dvou skupin. Malovali jsme obrazy a poznali jsme tři malíře. Moc se nám tyto obrazy líbily. Také jsme zkoumali dějiny Blatenska. Exkurze se nám moc líbila.


Tošnerová, Zavřelová, Šolcová
 

Po příjezdu nás rozdělili do dvou skupin a pak jsme plnili úkoly. První skupina se šla učit o barvách, hrát si s barvami a tvořit obrazy. Druhá skupina poznávala a plnila úkoly z dějin. Nasvačili jsme se a vyměnili jsme se. Líbily se nám obrazy. Všem se to líbilo.


Jonák, Čižinský, Nováková


V pondělí 27. 1. jsme jeli na exkurzi do muzea v Blatné. Rozdělili nás do dvou skupin. Jedna skupina hledala informace o dějinách města Blatná. Druhá skupina si prohlížela obrazy třech malířů a pak jsme šli malovat abstraktní obrazy. Tenhle den byl krásný. Děkujeme paní učitelce Evě Pivoňkové a také ostatním paním učitelkám, které nás tam vzaly.


Čižinská, Buřičová, Procházka

Nahoru