A A
Aktuálně

Běh naděje

Tradičního Běhu naděje se v pátek 18. 9. 2020 postupně zúčastnily všechny třídy naší školy. Na žáky čekaly v areálu školy a jejím okolí předem připravené běžecké tratě různé délky a náročnosti podle věku zúčastněných závodníků (200 m – 2 km). V mladších kategoriích soutěžili společně chlapci i dívky, ve starších kategoriích již byli žáci a žákyně rozděleni zvlášť kvůli jejich fyzickým rozdílům, dispozicím a vyrovnanějšímu závodu.

Před startem se žáci vždy dozvěděli o podstatě a významu Běhu naděje, životním příběhu Terryho Foxe a v neposlední řadě pravidlech bezpečnosti a „fair play“. Jedná se o sportovně společenskou akci, v případě naší školy se zapojili žáci v naprosté většině během, někteří jednotlivci chůzí a další žáci jako podpora a doprovod na jízdních kolech. Každý se zapojil dle svých možností a sil. Všichni projekt ochotně podpořili, fandili si a utužili „týmového ducha“.

Tento projekt zdůrazňuje potřebu prevence nejen onemocnění rakovinou, ale i jiných civilizačních chorob. Běh naděje má velký význam v oblasti osvěty v péči o zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet civilizačním chorobám pravidelným pohybem a preventivními lékařskými prohlídkami. Nedílnou součástí je také solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny.

Velice děkujeme všem zúčastněným běžcům a žákům deváté třídy za organizační výpomoc.

Ivana RatajováNahoru