Učební materiály DUM

Anglický jazyk

VY_32_INOVACE_192
Materiál slouží k procvičování anglického minulého času průběhového. Obsahuje cvičení zaměřená na tvoření gramaticky správných vět a popis vlastních  činností v minulosti
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_190
Anotace: Materiál obsahuje stručný výklad užití slovesa „will“ pro vyjádření domněnky nebo předpovědi v budoucím čase.
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_191
Anotace: Úkoly jsou zaměřeny na procvičování předpřítomného času
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_193
Anotace: pracovní list - Sports - slovní zásoba
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 194
Anotace: pracovní list - Inventions and gadgets - slovní zásoba
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 195
Anotace: výkladový list + pracovní list - podmínkové věty
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 196
Anotace: pracovní list - Vocabulary maps 1 - slovní zásoba
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 197
Anotace: pracovní list - podmínkové věty, that, which, who
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 198
Anotace: pracovní list - London - památky, zajímavá místa
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 199
Anotace: pracovní list - Vocabulary maps 2 - slovní zásoba
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 200
Anotace: pracovní list - Grammar revision - opakování gramatiky
Autor: Mgr. Lenka Beranová
 
19.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru