Učební materiály DUM

Anglický jazyk

VY_32_INOVACE_181
Anotace: Materiál slouží k procvičování anglického minulého času. Obsahuje cvičení zaměřená na tvoření minulých tvarů pravidelných i nepravidelných sloves.
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_182
Anotace: Cvičení na upevnění slovní zásoby s tématikou počasí
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_183
Anotace: pracovní list - Adjectives - přídavná jména
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 184
Anotace: pracovní list - modální slovesa - can, must, mustn´t
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 185
Anotace: pracovní list - Food and drinks - slovní zásoba
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 186
Anotace: výkladový list + pracovní list - sloveso "have to"
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_187
Anotace: výkladový list + pracovní list - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 188
Anotace: pracovní list - stupňování přídavných jmen
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 188
pracovní list - stupňování přídavných jmen
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
 
19.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru