Učební materiály DUM

Český jazyk

VY_32_INOVACE_102
Anotace: pracovní list - všestranný jazykový rozbor úryvku pohádky Jak Jaromil k štěstí přišel
Autor: Mgr. Lenka Beranová Vloženo: 
VY_32_INOVACE_ 103
pracovní list - všestranný jazykový rozbor úryvku pověsti
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_98
Anotace: Předmětem materiálu je rozbor dvou vět jednoduchých, které žáci nejprve sami sestaví. Následně určují základní a rozvíjející větné členy.
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_100
Anotace: Materiál je určen pro práci s textem Erbenovy balady Štědrý den. Obsahuje otázky a cvičení zaměřené na práci s významovou a jazykovou stránkou textu
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_101
Anotace: Materiál slouží k výkladu a procvičování tvarů a užití zájmena jenž. Žáci doplňují do vět správné tvary zájmena jenž podle rodu a pádu nebo ho nahrazují zájmenem který.
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_99
Anotace: Úkoly na procvičení psaní vlastních jmen.
Autor: Mgr. L. Beranová 
VY_32_INOVACE_104
Anotace: pracovní list - rozvíjející větné členy - procvičování
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 105
Anotace: pracovní list - jazykové prostředky vypravování - slovesa, přirovnání, přímá řeč
Autor: Mgr. Lenka Beranová 
VY_32_INOVACE_ 121
Anotace: Řízené čtení - O. Sekora: Kronika města Kocourkova - text, pracovní listy (otázky)
Autor: Mgr. Lucie Cihlářová 
 
19.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru