Školka

Moc děkujeme:  ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice  

panu Bártovi a slečně Jelínkové za mikulášské balíčky pro třídu Liščat
panu Tetourovi za malé nugetky pro děti
paní Vostalové za hračky a výtvarný materiál, které nám pravidelně nosí
paní Krejčové z STK Mironice za finanční dar na nákup trojhranných pastelek
paní Řehořové za darované hračky
paní Krumpové a panu Říhovi, kteří nás pravidelně zásobují jablky a jablečným moštem
paní Novákové za krabici drobných dárků pro děti
paní Bláhové za finanční příspěvěk na dárky pro děti
všem lidem, kteří darovali peníze v rámci mikulášské sbírky
všem lidem z Mirotic a okolí, kteří nám při rozsvícení vánočního stromu darovali dobrovolný příspěvek
Svazku obcí regionu Písecko za zajištění a financování dopravy na školní výlet
paní Hanzlíkové za několik krásných šatů "pro princezny", které nám darovala a také za sušenky a bonbóny, které byly použity do mikulášských balíčků
panu Pišanovi, který nám na školní zahradě ve svém volném čase pokácel stromy, které byly nemocné a hrozilo nebezpečí pádu některých větví
firmě Pompo, která nám již dvakrát darovala do školky spoustu krásných hraček - děti se z nich budou moci radovat pod vánočním stromečkem
paní Baštýřové, která pro děti ušila polštářky a sedáky na židle
paní Brejchové a panu Navrátilovi za každoroční pozvání do indiánského městečka Fort Hary v Jaroticích
paní Olšbaurové a paní Políčkové, které pro děti pravidelně připravují projížďky na koních na Brabčulce
paní Lindě Casanova z cukrárny Hraběnka, která pro děti pravidelně peče a zdobí s nimi cukroví, hnětýnky, perníčky
paní Aleně Brázdové z prodejny potravin za cukrovinky pro děti
manželům Bártovým za dobroty pro děti a výtvarné potřeby
paní Bláhové, která nás pravidelně zásobuje trojhrannými pastelkami a dalším výtvarným materiálem
obyvatelům Domova pro seniory Světlo v Drhovli, kteří nám pro děti šijí a tvoří krásné dárečky
paní Soukupové (Rehabilitace, Blatná) za sponzorský dar 1 500 Kč
MeÚ Mirotice a všem obyvatelům z Mirotic a okolí, kteří přispěli do sbírky pořádané při rozsvícení vánočního stromku
        - byla vybrána částka 2 298 Kč, která byla použita na nákup vánočních dárků 

všem čertům, mikulášům a andělům z Mirotic a okolí, kteří vybrali a darovali MŠ 2 000 Kč
panu Jaroslavovi Krejčímu za sponzorský dar 2 000 Kč
firmě SIKO koupelny, která nám poskytla reflexní vesty pro děti a reklamní předměty
paní Dubské, která vedla ve šk. roce 2012/2013 kroužek Šikula ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu
všem rodičům, kteří nám nosí výtvarný a další materiál pro děti, hračky - protože se jedná o mnoho rodičů a neradi bychom na některé zapomněli, neuvádíme je jmenovitě   
panu Olšbaurovi za opravy dřevěných hraček
06. 12. 2016

 

 
07.12.2017 publikoval: Pavel Tůma

Výběr z našich fotogalerií...

Nahoru